În urma unui studiu efectuat de ANCOM, s-a constatat căutilizatorul mediu de telefonie mobilă și internet pe mobil configurat pe Veritel.ro consumă lunar 167 MB trafic de internet mobil, trimite 74 de SMS-uri naționale (dintre care 64 în rețea proprie și 10 în afara rețelei) și sună în medie 251 de minute de pe terminalul propriu atât în rețea (193 de minute), cât și în afara rețelei (58 de minute)”.

minute si mesaje

De asemenea, s-a realizat și diferența cu un utilizator intensiv de telefonie mobilă, care „consumă lunar 501 MB trafic de internet, trimite 222 SMS-uri naționale (din care 192 în rețea proprie și 30 în afara rețelei) și sună în medie 753 de minute de pe terminalul propriu atât în rețea (579 de minute), cât și în afara rețelei (174 minute)”, declară compania de telefonie.

Conform statisticilor, s-a remarcat o creștere a activității în afara rețelei pe toate segmentele de consum, întrucât operatorii mobile s-au axat pe ofertele care cuprind minute naționale și internaționale.

Proiectul „Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali” a fost implementat de ANCOM în cadrul Operațiunii 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare” a Domeniului Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, din Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” aferente Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

 

 

Autor: Oana Ciaușu