Pe data de 25 august, absolvenţii de clasa a XII-a, care nu au promovat examenul de bacalureat în sesiunile anterioare, încep probele scrise. Examenul se va încheia pe data de 29 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Examenul de bacalaureat 2014, sesiunea de toamnă, va începe cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, care se va face în zilele de 18 şi 19 august, în timp ce evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii minorităţilor naţionale va fi susţinută pe 18 şi 19 august. Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se va susţine în zilele 19 şi 20 august, iar cea a competenţelor digitale, pe 21 şi 22 august.

Probele scrise vor începe pe 25 august, cu limba şi literatura română, urmată pe 26 august de proba şi literatura maternă. Proba obligatorie a profilului va avea loc în 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării, în 29 august.
La proba de limba română, elevii au la dispoziţie trei orei pentru a rezolva cele trei subiecte. Fiecare subiecte este notat cu 30 de puncte.
Examenul de BACALAUREAT 2014, Sesiunea august-septembrie, se va desfăşura după următorul CALENDAR:
• 14 – 18 iulie 2014, Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
• 18 – 19 august 2014, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală înlimba română – proba A
• 18 – 19 august 2014, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală înlimba maternă – proba B
• 19 – 20 august 2014, Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
• 21 – 22 august 2014, Evaluarea competenţelor digitale – proba D
• 25 august 2014, Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă
• 26 august 2014, Limba şi literatura maternă – proba E) b) – probă scrisă
• 27 august 2014, Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – probă scrisă
• 29 august 2014, Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – probă scrisă
• 1 septembrie 2014, Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
• 2 – 3 septembrie 2014, Rezolvarea contestaţiilor
• 4 septembrie 2014, Afişarea rezultatelor finale

În sesiunea de toamnă, pentru probele scrise, cei mai mulţi candidaţi s-au înscris la Limba şi literatura română (39.049 absolvenţi), respectiv la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării (39.369). O mare parte a acestora a optat pentru Biologie (25.134). Celelalte opţiuni s-au îndreptat spre Geografie (9.139), fizică (2.169), Chimie (1.535), Logică (425), Informatică (317), Sociologie (248), Psihologie (181), Economie (162) şi Filosofie (59). Un număr ridicat de potenţiali participanţi se înregistrează şi la proba obligatorie a profilului: 36.228 absolvenţi, dintre care 31.845 la Matematică şi 4.383 la Istorie. Examenul scris pentru Limba şi literatura maternă va fi susţinut de 1.002 candidaţi, dintre care 953 la Limba şi literatura maghiară, 42 la Limba şi literatura germană, 3 la Limba şi literatura slovacă, 2 la Limba şi literatura ucraineană şi câte 1 la Limba şi literatura sârbă, respectiv Limba şi literatura croată.
Examenul de bacalaureat poate fi susţinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învăţământ. Candidaţii pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât şi din seriile anterioare.
Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de bacalaureat organizate începând din 2003, pot solicita recunoaşterea probelor promovate anterior.
Examenul de bacalaureat poate fi susţinut fără taxă de cel mult două ori. Candidaţii din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori bacalaureatul şi care se prezintă la toate probele examenului au plătit 230 de lei. În celelalte cazuri, suma plătită a fost stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul probelor pe care le va susţine candidatul.
Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
– au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
– au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.